Advies


Ondermijning Algemeen
Mocht u werkzaam zijn in een omgeving met jongeren en heeft u behoefte aan voorlichting over Ondermijning algemeen en criminele uitbuiting van jongeren specifiek dan kunnen wij voor uw organisatie/instelling/vereniging een presentatie/workshop organiseren om de kennis en inzichten bij eenieder te vergroten.


Hoe implementeer ik het stappenplan Ondermijning in de ondersteuningsstructuur van jullie school/organisatie?
In de training wordt toegewerkt naar het erkennen en herkennen van signalen betreffende criminele uitbuiting van jongeren. Maar hoe zorg je er nu voor dat het een vast onderdeel wordt van het ondersteuningsaanbod van je school/instelling en dat het voor eenieder duidelijk is hoe je het op de juiste manier moet aanpakken. Wij kunnen hierin adviseren en een stappenplan voor en met jullie inrichten.

Wie heb ik er bij nodig? 
Wij kunnen met jullie meedenken welke functionarissen binnen de school/instelling een rol kunnen vervullen en welke externe partners er in de omgeving van jullie school/instelling betrokken kunnen worden. Denk daarbij aan functionarissen van de gemeente, politie, RIEC's  en hulpverlening.

Hoe voer ik het juiste gesprek?
Het gesprek voeren met een jongere waarvan je denkt dat hij of zij klem zit vraagt een expertise van degene die dit gesprek gaat voeren. Om de juiste gesprekstools toe te passen kunnen wij hierover adviseren.

Hoe organiseer ik de nazorg?
In het stappenplan is er ook ruimte voor de nazorg. Hierover kunnen wij jullie school/instelling adviseren.

Hoe organiseer ik een ouderavond?
Denken jullie erover om het onderwerp Ondermijning, criminele uitbuiting bij jongeren school / instelling breed op te pakken dan kunnen wij voor jullie een gepaste ouderavond organiseren om deze heel belangrijke partij mee te nemen in de informatie en kennis over dit onderwerp.

Preventieve materialen voor leerlingen/studenten.
Wij kunnen jullie adviseren over bruikbare lesmethoden/activiteiten die je kunt inzetten wanneer je het onderwerp bespreekbaar wil maken met je leerlingen/studenten.

Ontwikkelen spelmaterialen / trainingen.
Hebben jullie zelf een idee dan kunnen wij meedenken in het ontwerpen en opzetten van een juiste tool en training om een effectieve en interactieve training te ontwerpen. Wij kunnen hiervoor het projectleiderschap op ons nemen en de juiste partners erbij betrekken.