Training

Doel van de training

  • Kennis en informatie geven aan onderwijsmedewerkers over ondermijning waardoor zij signalen kunnen herkennen en erkennen bij hun studenten.
  • Een aanzet geven voor de begeleiding van leerlingen/studenten die te maken hebben met criminele uitbuiting.
  • Handelingsperspectief bieden voor het voeren van een gesprek en het op de juiste manier doorverwijzen naar aanverwante partijen, intern als extern.


Voor wie is de training

De training "Onder mijn ogen" is ontwikkeld voor onderwijsmedewerkers (OP en OOP) binnen MBO-instellingen en VO scholen. De training kan echter ook worden gegeven aan andere beroepssectoren die werken met jongeren. Denk aan School Maatschappelijk Werk, jeugdreclassering, jongerenwerkers, medewerkers van Halt, van jongerenprojecten, leerplichtambtenaren en doorstroompuntmedewerkers, jeugdagenten, etc. Ook studenten van docentenopleidingen en PABO's hebben baat bij het volgen van deze training.

Hoeveel mensen kunnen deelnemen.

De training wordt gegeven aan minimaal 9 deelnemers en maximaal 24 deelnemers. Het beste werkt de training als je met een team deelneemt dat gezamenlijke de zorg draagt voor een groep jongeren. Want in de training leer je dat je elkaar als collega's heel hard nodig hebt om te komen tot de juiste signalering en een passend ondersteuningsaanbod.Wat is er voor nodig

  • Een ruim lokaal waarin in een groepssopstelling gewerkt kan worden.(max. 6 groepjes van 4)
  • Een digibord en een goed werkende wifi verbinding.
  • Overige benodigdheden neemt de trainer mee naar de afgesproken locatie.