Over ons


Frank Planten:

30 Jaar werkzaam in in het onderwijs. Gestart in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en vanaf 2008 actief geweest bij de entreeopleiding van het Koning Willem 1 College. In 2015 organisatie breed als ondersteuningsspecialist aan de slag gegaan met als specialisme criminaliteit en verslaving onder jeugdigen. De jongere waarbij het allemaal niet vanzelf gaat, zit in mijn hart.

Bregje van Goethem:

Ik heb 12 jaar voor de klas gestaan als docent op een VMBO. Vanaf 2015 heb ik met verdiept in het thema sociale veiligheid. Het werken aan positieve groepsvorming en kijken naar de jongere achter het gedrag hebben mij veel inzichten gegeven in drijfveren en behoeftes van mensen. Ik werk het liefst proactief en preventief. 

Samen: 

In maart 2020 kwamen wij, Frank en Bregje elkaar tegen bij een online meeting over Ondermijning in het onderwijs. Binnen de MBO instellingen van Brabant werd de vraag gesteld of er materiaal ontwikkeld kon worden voor docenten om hen bewust te maken van welke signalen er in en rondom scholen opgepikt kunnen worden. 

Vanuit onze expertise en ervaring hebben wij samen met het CCV de kans gekregen om een prachtige methode te ontwikkelen om docenten bewust te maken van wat er zoal kan spelen onder jongeren.